459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Sarkoidóza

Popis sarkoidózy

Fyziologie (jak to má fungovat)

Imunitní systém je systém určitých mechanizmů, kterými se snaží organismus rozeznávat a následně pomocí buněk imunitního systému i likvidovat patogeny.

Etiopatogeneze (příčina a mechanizmus onemocnění)

Sarkoidóza je onemocnění, které z nejistých příčin postihuje většinu orgánových systémů v těle. Tvoří se tzv. granulomy, což jsou ložiska v tkáni, v nichž dochází ke shluku buněk imunitního systému, které reagují na neznámý podnět.

Příčiny

Příznaky

Vzhledem k tomu, že je sarkoidóza multisystémové (více orgánové) onemocnění může se projevit na jakémkoliv orgánu.

Nejčastěji jsou to však plíce a nitrohrudní lymfatické uzliny. Proto jsou nejčastějšími příznaky chronický suchý dráždivý kašel, nedostatek dechu, bolest hrudníku. Obvykle spojeno s teplotou a malátností. Ve velmi závažných případech se může objevit vykašlávání krve.

Komplikace

Při nedostatečné léčbě může nemoc přejít do dalších orgánových soustav jako například nervový systém, srdce.

 

 

Uvedené články a rady nemohou nahradit osobní návštěvu lékaře, či kvalifikovaného terapeuta, protože TOTOŽNÉ ONEMOCNĚNÍ MŮŽE MÍT ROZDÍLNÉ PŘÍČINY. Články a rady nám však mohou ukázat možné cesty, jakými lze usilovat o své zdraví.

Sdílení

Léčba

Léky

Moderní medicína volí u léčby sarkoidózy potlačení imunitního systému, který tvoří granulomy. K tomu se používají imunosupresiva (kortikoidy), které jsou užívány dlouhodobě.

(Informační zdroje stránky)